K-S 4 "U cesty"

Oboustranný samostatný pěchotní srub

Krycí název objektu:            "U cesty"
Zapuštěný do svahu,lomený vlevo, výškový rozdíl mezi pravým a levým střeleckým patrem je 2m
Stavební firma:                       Dr. Ing. Karel Skorkovský, Praha
Betonáž provedena:              ve dnech 19. až 25. 4. 1937
Spotřeba betonu:                   1.571 m3
Pancéřové zvony osazeny:   25. září 1937
V době mobilizace plně vyzbrojen jak pod betonem tak pancířem

Současný stav objektu

Objekt zbaven náletových dřevin. Prasečí ocásky upáleny, pravý i levý zvonSrub KS-4 poškozen po demontáži pancéřů, pancíře zlikvidovány v padesátých letech n. p. Kovošrot. Týlová stěna, krákorec nad vchodem a pravá střelecká místnost poškozeny při postřelovacích zkouškách německou armádou během války. Rovnanina na bojové straně částečně odstraněna včetně záhozu revizní šachty zřejmě důsledkem testování nálože. V místě napojení kabelů vyhloubena jáma a uložena nálož. Poškození je vidět v ubikaci mužstva. Diamantové příkopy jsou vyčištěny. Izolace objektu porušena, trhlinami v betonu prolíná voda. Zvonové šachty zajištěny. Objekt je postupně čištěn a opravován.

Poloha

Uprostřed březového remízku na jižním svahu hory Maliník, katastrální území Dolní Morava, kraj Pardubický. 50°6´56,6" severní šířky,16°48´51,6" východní délky.